SERVICES

BENDTSEN administration giver full service ejendomsadministration som blandt andet omfatter

 • Udvikle ejendommene bl.a. ved at koordinere, administrere og komme med forslag til projekter for ejendomsudvikling, herunder renovering, ombygning mv.
 • Værdiansætte aktiver samt identifikation af optimeringsmuligheder.
 • Vurdere konjunkturer, markedet og aktører på markedet.
 • Genforhandle lejekontrakter.
 • Udarbejde lejekontrakter med individuelle løsninger.
 • Foretage genudlejning af alle boliglejemål samt håndtere udlejningen af erhvervslejemål i samarbejde med ejendomsmægler.
 • Håndtere renovering af lejemål i forbindelse med udlejning, herunder indhentning af tilbud mm.
 • Indgå/genforhandle kontrakter med samarbejdspartnere (entreprenører, arkitekter, byggetekniske specialister, revisorer, forsikringsselskaber/-mæglere mm.)
 • Styring/nedbringelse af driftsomkostninger.
 • Vurdering, forhandling og indgåelse af finansieringsaftaler.
 • Vurdering og implementering af hensigtsmæssige selskabsstrukturer.
 • Udarbejde årlige drifts- og likviditetsbudgetter for ejendommene.
 • Udarbejde kvartalsvis rapportering vedrørende økonomi og tekniske forhold.
 • Varetage korrespondancen offentlige myndigheder, banker, realkreditinstitutter mm.
 • Årlig udarbejdelse og/eller revidering af forretningsplan, koncept for ejendomsfunktionær og/eller servicefirma, gennemgang af vedligeholdelsesstand samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og -budgetter.
 • Tilsyn med ejendommene med henblik på at sikre at det aftalte niveau for drift og vedligeholdelse opretholdes.
 • Indhentelse af nødvendig rådgiverbistand for Selskabets regning, herunder advokat, revisorer, teknikere, mv.
 • Gennemgang af årsrapporter med revisor.
 • Deltagelse i møder med Selskabet eller dennes repræsentant i nødvendigt omfang.
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Udarbejde selskabsberetninger.
 • Udsendelse af materiale til investor.
 • Opgørelse af momsreguleringsforpligtelser.