STORE REGNEGADE 24-26

streetview aerial

Store Regnegade 24 er opført før 1712 og nr. 26 i 1789 for regimentsfeltskærer Martinus Lassen. Ialt 2671 m2 fordelt over begge huse. Begge ejendomme er ialt på 2671 m2 fordelt over 24 enheder.